รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 

2019/07/09     136ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        เชียงใหม่

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 


รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.chiangmai.m-society.go.th/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม