โอกาศมาเเล้ว! ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับผู้ไม่มีวุฒิครู (คุรุสภารับรองแล้ว)

2019/07/07     95ครั้ง               

โอกาศมาเเล้ว! ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับผู้ไม่มีวุฒิครู (คุรุสภารับรองแล้ว)


ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (คุรุสภารับรองแล้ว)

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คณะครุศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ: แจ้งปิดรับสมัคร (วันที่ 2 กรกฏาคม 2562)  เนื่องจากคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการคุณธรรมโปร่งใส ประจำปีการศึกษา 2562 

1) ตัวอย่างใบรับรอง.pdf 

2) ดาวน์โหลดใบสมัคร.pdf

3) ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนีย.pdf

 
ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.kruwandee.com
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม