อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบผู้ช่วยครู และบุคลากรสนับสนุนการสอน

2019/07/07     88ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ           ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบผู้ช่วยครู และบุคลากรสนับสนุนการสอน


อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบผู้ช่วยครู 27 อัตรา และบุคลากรสนับสนุนการสอน อีก 13 อัตรา
 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 10-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-0104

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม