ประกาศ คุรุสภา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน 18,730 บาท สมัครทาง e-mail 10-15ก.ค.62

2019/07/07     86ครั้ง               

ประกาศ คุรุสภา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  เงินเดือน 18,730 บาท สมัครทาง e-mail 10-15ก.ค.62


คุรุสภา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน 18,730 บาท สมัครทาง e-mail 10-15ก.ค.62

ขอบคุณข้อมูลจาก สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (ลูกจงชั่วคราว) 1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ: ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เช่น
งานธุรการ จัดหาสินค้าและการจำหน่าย การประชาสัมพันธ์
การจัดทำทะเบียนดุสินค้าและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน 18,730 บาท

คุณสมบัติทั่งไป
1.สัญชาติไทย
2.เพศชาย/หญิง หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
4.มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ การประสานงานทั่วไปและการจำหน่ายสินค้า
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีวุฒิภาวะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6.สามารถทำงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้

วุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการ พาณิชยศาสตร์ การบริหาร หรือคอมพิวเตอร์

*มีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ การออกแบบการจัดทำทะเบียนคุมสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารข้รับการสมัครทางอีเมลที่ : niramoinatheksp.or. th
ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2562
โทร. O 2280 1729

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.kruwandee.com
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม