ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) 72 อัตรา

2019/07/07     267ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) 72 อัตรา


สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 2562 รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 72 อัตรา สมัครออนไลน์เลยจ้า

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) 72 อัตรา สมัครและกรอกใบสมัครออนไลน์

สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 2562 รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 72 อัตรา
วิธีการรับสมัคร
1) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในตำแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ที่กำหนด สามารถกรอก
ข้อมูลผ่านช่องทาง G๐ogle Form เพื่อรับใบสมัครได้ที่ (ตลอด 24 ชม.)
- https://forms.gle/qJGXv9ZnyNMAArmu9 การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
- https://forms.gle/y8mZQv1LwTiYTRsC9 การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
- https://forms.gle/847X1WHyfwwX3mjCA การไฟฟ้าเขค3 (นครปฐม) ภาค 3

หมายเหตุ
เมื่อสมัครสร็จเรียบร้อยจะมี URLให้ดาวนโหลดใบสมัครให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำมา
ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค3 (หน่วยงนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดลือก) ตั้งแต่วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2562

2)ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนที่จะดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้วจะไม่อนญาตให้แก้ไขหรือสมัครไหมโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32616.html?fbclid=IwAR2nauHk1WyMMKkhqOK2G-c8xFXzUuvWJCmL0hDz-e9dGDMJcbfUyI_Tyfw
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม