ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 88 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ !! ประจำปี 2562

2019/07/07     203ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 88 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ !! ประจำปี 2562


สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค  88 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 88 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ !! ประจำปี 2562


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (ณวันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
2.กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาติให้สมัครตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยูปัจจุบัน
3.พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นอย่างดี
5.ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.ไฟล์รูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเป็นไฟล์ นามสกุล .jpg เท่านั้น
2.ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3.ไฟล์คุณวุฒิการศึกษา หรือใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 

อัตราเงินเดือน
- ปวส. 14,160 บาท
-ป.ตรี 16,830 บาท
-สถาปนิก(ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี) 17,830 บาท
-เนติบัณฑิตไทย  17,830 บาท
บวกเงินช่วยเหลือค่าน้ำปะปา 300 บาท

พื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค เขต

การรับสมัคร
สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กรกฏาคม 2562  ผ่านเว็ปไซต์  https://pwa.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://pwa.thaijobjob.com/
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม