สมัครงาน สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา

2019/07/03     164ครั้ง         ไม่ผ่าน ก.พ.       

สมัครงาน สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา


สมัครงาน สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา
ประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 22 อัตรา

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
-ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
-ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโยธา ช่างก่องสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้าสอบ สามารถสมัครได้ที่ ห้องกระจก อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานส่งกำลังบำรุง ถ.เศรษฐศิริ เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

ประกาศรับสมัคร
ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32595.html?fbclid=IwAR1PFyE8lHX9FelUfssiYV1rUwYwCABCkoacsFvW16lVvhMbGeNk4IS9mXY
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม