กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประกาศรับสมัคร

2019/07/03     131ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประกาศรับสมัคร


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000-21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เอกสารแนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เอกสารแนบท้ายประกาศ
   
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แต่ละครั้งไม่ตำ่กว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.ditp.go.th

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม