มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัคร :อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน) อัตราเงินเดือน :35,700 บาท   

2019/07/01     211ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศรับสมัคร :อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน) อัตราเงินเดือน :35,700 บาท   


ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน)          
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,700 บาท
ประเภท :  
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ระดับปริญญาเอก หรือ อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการประมวลวัดผล Ph.D.Candidate แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการเรียนการสอน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.การทดสอบทางจิตวิทยา 
2.การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
3.การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
4.การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
ทักษะ/สมรรถนะ : ด้านการเรียนการสอน
   
   
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.engr.tu.ac.th
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม