มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

2019/06/20     188ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,000 บาท


ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :  
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินงานด้านเอกสาร เช่น ตรวจสอบ กำกับดูแลงานด้านเอกสารรับเข้า-ส่งออกหนังสือ ออกเลขหนังสือของหน่วยงานและคณะฯ จัดทำบันทึกเรื่องเสนอผู้บริหาร สแกนเอกสารหนังสือต่างๆ เอกสารด้านครุภัณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพของหลักสูตร รวมถึงการจัดเก็บ และทำลายเอกสารของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ เป็นต้น 

2. งานด้านการประสานงาน เช่น ประสานงานด้านการจัดซื้อหนังสือ ตำราฐานข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตรและภาควิชา ประสานงานด้านเอกสารกับ หน่วยงานภายนอกคณะฯ เป็นต้น 

3. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรม 5 ส. การจัดเลี้ยงในการจัดการเรียนการสอน การประชุมต่างๆ เป็นต้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) 

- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท) 

- ตรวจสุขภาพประจำปี 

*ความก้าวหน้าในสายงาน 

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
   
   
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://job.ocsc.go.th/webjob_2015/JobShow.aspx?JobID=636964702722537627
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม