บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา สมัคร 7-20มิ.ย.62

2019/06/11     225ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา สมัคร 7-20มิ.ย.62


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2562  (ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้าย เวลา 16.00 น.) ด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ประกาศ - ไฟล์แนบ, วิชาเฉพาะตำแหน่ง - เอกสารแนบ, ลิงก์รับสมัครออนไลน์

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง https://www.kruwandee.com/news-id40809.html?fbclid=IwAR1tCLLeYKV8mW1ziw3PyoAU46dJC7fCp-uOho8VPAfk2FtHGv1KhzqLj9k
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม