กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

2019/06/10     258ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป


กรมสรรพากร รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2562

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปวช.

- ปวท.

- ปวส.

- อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโบคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

โดยเปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัคร

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.jobthaidd.com/jobs-id32458.html?fbclid=IwAR0UPCVMM7SRxHtPeeZnOMX8NsxqmNCWO8XLstBsnKPg9aYsfOUvFqKrgA0

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม