สพม.10 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

2019/06/08     196ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

สพม.10 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 2 อัตรา


สพม.10 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 12 - 20 มิถุนายน 2562 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ตำแหน่งที่รับสมัคร
>> ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
อัตราว่าง 1 อัตรา ดังนี้
(1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
      วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา
      ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
      สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)>> ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
อัตราว่าง 1 อัตรา ดังนี้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จํานวน 1 อัตรา
วิชาเอกคณิตศําสตร์

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามแนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด และยังไม่หมดอํายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)


การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.sesa10.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ระหว่างวันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

1) ประกาศพนักงานราชการ
2) ประกาศลูกจ้างชั่วคราว

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40799.html?fbclid=IwAR28fSavmXo8jedDPybHHRo9-cBpjVBu1Vba_jYZLeIiQ3Kkz412XDwTeas

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม