สพป.มุกดาหาร เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา

2019/06/01     379ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา


สพป.มุกดาหาร เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา สมัคร 4 - 12 มิถุนายน 2562 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน อัตราว่าง จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านโพนสว่าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2) โรงเรียนห้วยตำเปอะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติการสอนสาขาศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบำรมี)
3) โรงเรียนชุมชนดอนตาล วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
4) โรงเรียนบ้ำนคำบง 1 วิชา เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    วิชาเอกพลศึกษำ จำนวน 1 อัตรา
5) โรงเรียนบ้ำนดงหลวง วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6)  โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติการสอนสาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ) 


ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
(ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือนต่อเนื่องตามกรอบอัตรากำลังจะทำการต่อสัญญาจ้างอัตราจ้างชั่วคราวรายเดิมที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การรประเมิน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มวิชา ทาง/สาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันราชการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40730.html?fbclid=IwAR3Mccr1-ceh63ENEtgSFN-4vgL6vnA5MjeY3KyU1XlBV7mkRHD-YERtjjw

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม