กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย 30 อัตรา

2019/05/15     234ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ประจวบคีรีขันธ์

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย 30 อัตรา


กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย 30 อัตรา สมัคร 23-29 พ.ค.2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจัวหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และขั้น 15,800 บาท สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวม 30 อัตรา (ครูวันดีเสนอรายละเอียดแนบท้าย) ดังนี้

1) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอนุบาล/ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
2) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
3) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
4) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
5) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
6) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา
8) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
9) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
10) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
www.kruwandee.com
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ให้ดูในไฟล์แนบที่ครูวันดีแนบไว้ท้ายประกาศรับสมัครนะครับ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและแบบประเมินประวัติและประสบการณ์ ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนด้วยตนเองที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บ้านหนอกหิน) 329/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่วันพฤหัสบดี่ 23 พฤษภาคม - วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบด้านล่าง
1. นำส่ง
2. ประกาศรับสมัคร
3. เอกสารแนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม