โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา

2019/04/14     803ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ศรีสะเกษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จำนวน 3 อัตรา

-ครูผู้ช่วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
-ครูผู้ช่วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) 1 ตำแหน่ง
-ครูผู้ช่วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ประสานงานโครงการสองภาษา) 1 ตำแหน่ง

สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครพร้อมยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบแนบหลักฐานการสมัคร โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าสมัครจำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในนามมหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ และส่งเอกสารมาที่ งานบริหารบุคคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยฯจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่อยู่: ถนนไทยพันทา ตำบล โพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 045 643 600

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40351.html?fbclid=IwAR0ruSvf-XhXaRhDPxVbegU45HFYNyS_ogKTr5e5vca6yA-MXK1EdjYFz38

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม