โรงเรียนนนทรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

2019/04/14     496ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนนทรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา


โรงเรียนนนทรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัคร 8เม.ย.-10พ.ค.2562

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนนทรีวิทยา

ประกาศโรงเรียนนนทรีวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
1) ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2) ครูอัตราจ้าง วิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
3) ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษาสำเร็จการศึกษา (Transcript)
3) เป็นผู้มีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคุณะกรรมการคุรุสภาออกให้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลนนทรีวิทยา เลขที่ 139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 02-286-2105 ต่อ 106 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 09-4943-1991
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่อยู่: 139 ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่ออังกฤษ: Nonsiwitthaya School
เพลง: นนทรีงาม, มาร์ชนนทรี
อักษรย่อ: น.ท. / N.S

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id40356.html?fbclid=IwAR32P7flSDqVmzmDnRw5Vyh7g11XKoAWQ-iZ-zclH9Gp1gimx-fPG64KOzs

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม