กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบ

2019/04/11     383ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบ


“กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์“


ตำแหน่ง: ช่างยานยนต์ล้อ,ช่างยานยนต์สายพาน,เสมียน,เสมียนพิมพ์ดีด,เสมียนกองร้อย,เสมียนส่งกำลัง,พลขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ด้วย พล.ม.2 รอ. จะดำเนินการบรรจุกำลังพล ในปีงบประมาณ 2562 จากทหารกองหนุน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่ทางราชการต้องการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด พล.ม.2 รอ. จำนวน 30 อัตรา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรจุกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างยานยนต์ล้อ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างยานยนต์สายพาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เสมียน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เสมียนพิมพ์ดีด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เสมียนกองร้อย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เสมียนส่งกำลัง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พลขับรถ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างยานยนต์ล้อ / ช่างยานยนต์สายพาน

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์


เสมียน / เสมียนพิมพ์ดีด /เสมียนกองร้อย /เสมียนส่งกำลัง / พลขับรถ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ 206 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022975018

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://ehenx.com/2604/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม