โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

2019/04/10     427ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ขอนแก่น

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา


โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูโครงการศักยภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
1) ครูผู้สอนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (รับเฉพาะต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา
2) ครูผู้สอนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
3) ครูผู้สอนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี จำนวน 1 อัตรา
4) ครูผู้สอนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
5) ครูผู้สอนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
6) ครูผู้สอนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทควันโด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา ตรงกับโครงการศักยภาพของผู้สมัคร
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
เลขที่ 905 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.kruwandee.com/news-id40319.html?fbclid=IwAR1bveQ2Rg2s-KSjgZC3tINDrBv6Nsd03aUvYluNY3AK3qJyEHMj5Yh6tFI
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม