กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ สมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 18 เม.ย. 2562

2019/04/01     370ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ สมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 18 เม.ย. 2562


“กรมพลศึกษา“


ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 17,500-21,000
อัตราว่าง: 125
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงใหม่,ตรัง,เพชรบูรณ์,ยะลา,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สมุทรสาคร,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,อุดรธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 18 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ด้วยสถาบันการพลศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ประกอบกับสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้เห็ฯชอบหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งอาจารย์ สถาบันสถาบันการพลศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาจารย์

อัตราว่าง : 125 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-21,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท ปริญญาเอก

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 18 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ที่มา  https://ehenx.com/2550/

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม