การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฎิบัติงาน 18 - 29 มีนาคม 2562

2019/03/20     250ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        อุบลราชธานี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฎิบัติงาน  18 - 29 มีนาคม 2562


ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฎิบัติงานในตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา(ปฏิบัติหน้าที่มิตเตอร์ประปา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 14160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่ได้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เลขที่ 37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 - 29 มีนาคม 2562
 
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32302.html?fbclid=IwAR3rrrN6KQbhzyWgKPKPo2celHMpEOtqnC4eW9S6U9YP0EAPnjTeyfcLsTA
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม