บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัคร : พนักงานรัฐวิสาหกิจ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  

2019/03/18     435ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ประกาศรับสมัคร : พนักงานรัฐวิสาหกิจ  วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  


ประกาศรับสมัคร : พนักงานรัฐวิสาหกิจ          

ชื่อตำแหน่ง : - อัตราเงินเดือน : 0 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง : -

ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามประกาศฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศฯ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศฯ ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศฯ เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.cattelecom.com/coverpage/start.php
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม