ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2562

2019/03/15     192ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.       

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2562


ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.นักงบประมาณและการเงิน
2.นักบัญชี
3.นักการตลาด
4.นักประชาสัมพันธ์
5.นิติกร
6.บุคคลากร
7.วิศวกร
8.นักคอมพิวเตอร์
9.นักบริหารผลิตภัณฑ์
10.นักบริหารงานขาย
11.นักบริหารงานพานิชย์
12.นักบริหารงานทั่วไป
13.นักฝึกอบรม
14.นักสนับสนุนการขาย
15.นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การรับสมัคร
สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2562
 
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง https://www.jobthaidd.com/jobs-id32301.html?fbclid=IwAR1WHrM5CwKmblZALdxqG76gFL9cT4RRSadbtTCvq9_8yl5hC68Jlo9wmKo
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม