มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

2019/03/06     242ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน อัตราเงินเดือน : 19500 บาท


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

 

 

ประกาศรับสมัคร : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :  
จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ดังรายละเอียดแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดังรายละเอียดแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ดังรายละเอียดแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : ดังรายละเอียดแนบ
   
   
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง http://www.ksu.ac.th
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม