รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ 

2019/03/01     184ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ 


  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ อัตราเงินเดือน :       13800 บาท วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562   

 

 

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการผลิตและบำรุงรักษาที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานโลหะ ควบคุม การทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
   
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาเครื่องกล วิชาเทคนิคการผลิต วิชาเทคนิคโลหะ
วิธีการประเมิน : สอขข้อเขียน

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://tmd.thaijobjob.com/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม