รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2019/02/24     374ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        อุตรดิตถ์

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


 

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อัตราเงินเดือน :    21,050 บาท

   รายละเอียดงาน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (ภาษาเกาหลี)
อัตราเงินเดือน : 21,050 บาท
ประเภท :  
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลี, สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ . สาขาวิชาเกาหลี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลี, สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ . สาขาวิชาเกาหลี

- มีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 5

- มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 และระดับปริญญาโท/เอก ไม่ต่ำกว่า 3.25

- มีผลทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - สอนและวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - เป็นไปตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : - เป็นไปตามประกาศ
   
   
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://personnel.uru.ac.th/
 
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://personnel.uru.ac.th/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม