มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 มี.ค. 2562

2019/02/23     298ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 มี.ค. 2562


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :20,250 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :20,250-23,630 บาท

 

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือวุฒิอื่นๆ ทางด้านการบัญชี
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกาภพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกาภพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ที่มา :: https://ehenx.com/2266/

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม