โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6 ขึ้นไป

2019/02/22     401ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        เพชรบุรี

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6 ขึ้นไป


โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6 ขึ้นไป สมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,000.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1) ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3) ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
4) ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบุคคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id39939.html

 

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม