โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

2019/02/22     395ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        อุตรดิตถ์

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา


โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา สมัคร 25 ก.พ. - 5 มี.ค.2562
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

ประกาศโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 10,200.- บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1) มีสัญชาติไทย
2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุาสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  53140  
หมายเลขโทรศัพท์ 055-825856  โทรสาร 055-825857 Mail: trontrisin@yahoo.com
 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.kruwandee.com/news-id39940.html

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม