รับสมัครนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2019/02/21     469ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

 รับสมัครนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเปนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เกี่ยวกับการตรวจประเมินหัวใจ ปอด และหลอดเลือด รวมถึงการปฏิบัติการห้องผ่าตัด และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
   
   
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม