รับสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

2019/02/21     210ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

รับสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
สมัครได้ ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.mua.go.th/

 

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม