กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2562 รวม 30 อัตรา

2019/02/20     469ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ไม่ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2562 รวม 30 อัตรา


กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

เปิดรับสมัครสอบ ประกาศกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ด้วย พล.ม.2 รอ. จะดำเนินการบรรจุกำลังพล ในปีงบประมาณ 2562 จากทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามที่ทางราชการต้องการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด พล.ม.2 รอ. จำนวน 30 อัตรา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรจุกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างยนต์ล้อ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

 

ช่างยนต์สายพาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.    

 

เสมียน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ :  ม.3

 

เสมียนพิมพ์ดีด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ :  ม.3

 

เสมียนกองร้อย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ :  ม.3

 

เสมียนส่งกำลัง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.3

 

พลขับรถ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างยนต์ล้อ / ช่างยนต์สายพาน สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ เสมียน / เสมียนพิมพ์ดีด/ เสมียนกองร้อย / เสมียนส่งกำลัง / พลขับรถ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ   วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ :ตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 – 12 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022975018 

ที่มา : กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-12 มี.ค. 2562 รวม 30 อัตรา https://ehenx.com/?p=2254

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม