สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

2019/02/19     341ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)

เปิดรับสมัครสอบ ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

วันที่รับสมัคร  27 ก.พ. -5 มี.ค. 2562

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) ได้รับปริญญตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่สูงกว่าที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง
TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม