กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

2019/02/19     248ครั้ง     ข่าวสมัครสอบรัฐวิสาหกิจ    ผ่าน ก.พ.        กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 มี.ค. 2562

 

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี

อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000 อัตราว่าง: 3

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,พิจิตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 มี.ค. 2562

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครสอบ ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา    

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเีดยวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านต่อ: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 มี.ค. 2562 https://ehenx.com/?p=2243


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 :สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ที่มา :  https://ehenx.com/?p=2243

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://ehenx.com/?p=2243

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม