เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

2019/02/18     540ครั้ง     ข่าวรับสมัครงานราชการ    ไม่ผ่าน ก.พ.        ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.roietmunicipal.go.th/th/

TWEET FACEBOOK

ไม่มีแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

 ข่าวที่น่าสนใจ  ดูเพิ่มเติม